New Zealand 6 วัน  (เหนือ)
• อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา
• โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
• ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด
• เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า และชมสัตว์พื้นเมืองของนิวซีแลนด์
• อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ
• ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อาศัยของปลาเทร้าสีรุ้งอาศัยอยู่ 
• ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับดั่งดวงดาวบนท้องฟ้า
• หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET )  สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท 
ราคารวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 59
Romantic South Island 6 วัน
ไคร้สท์เชิร์ช – ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค  
ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – แอร์โร่ทาวน์  
 ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช – ชมวาฬที่ไคคูร่า
พิเศษ กุ้งมังกร และ เป๋าฮื้อทะเลใต้  
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท 
ราคารวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
เดินทางโดยสายการบินสิงคโปรืแอร์ไลน์ (SQ)
เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 59
 
 
 
 
โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 59
 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/02134

ส่วนหนึ่งของรางวัลความภาคภูมิใจ
ทีมงานคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco World Tours
209/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
Contact us
Hotline : 081-806-8982, 081-806-8687
Fax      : 02-037-1937
Email   :
info@marcoworldtours.com
 
 © 2013 Marco World Tours.
 All rights reserved.