ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ในระดับ premium ราคาถูก  
 
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน
นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส อันสุดแสนโรแมนติก
ชมมหานครแห่งแฟชั่น มิลาน
เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ 
พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
เข้าชมความงามของพระราชวังแวร์ซายส์ ถ่ายรูปที่ระลึกกับหอไอเฟล
ราคาเริ่มต้น 74,900 บาท 
โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม
ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
บินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์
เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป ณ ยอดเขาจุงเฟรา
พาเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม
 
ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน
พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - อัลสตัท - อินส์บรูค
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - จตุรัสมาเรียนพลาสท์
คาร์โลวี วารี - ปราสาทปรากบราติสลาว่า - บูดาเปสต์
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท 
เดินทางโดยสายการบินอี.วี.เอ. แอร์ (BR)
เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม
 
 
ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน
ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย
ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque
ชมการแสดงน้ำแห่งดูไบ เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงาม
สนุกสนานกับการนั่งรถตลุยเนินทรายและขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น 
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท 
โดยสายการบิน อิมิเรท (EK)
เดินทาง :  ตุลาคม - ธันวาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/02134

ส่วนหนึ่งของรางวัลความภาคภูมิใจ
ทีมงานคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco World Tours
209/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
Contact us
Hotline : 081-806-8982, 081-806-8687
Fax      : 02-037-1937
Email   :
info@marcoworldtours.com
 
 © 2013 Marco World Tours.
 All rights reserved.