ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน ราคาถูก ในระดับมืออาชีพ 

Beautiful Bhutan 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูฏานฤดูใบไม้ผลิ ในราคาพิเศษที่สุด
-เรานิมนต์พระรินโปเชให้ศีลและพรแด่ท่านพร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากมือรินโปเช -ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากากเป็นกรุ๊ปส่วนตัว
-รถขนกระเป๋าบริการแยกต่างหากจากรถโดยสารเพื่อความสะดวกและปลอดภัย มีบริการวางกระเป๋าในห้องพักเรียบร้อยก่อนท่านเช็คอินให้ก่อนโดยที่ท่านไม่ต้องรอ
-บริการชุดประจำชาติทั้งชุด “โค” สำหรับสุภาพบุรุษ และ “คีรา” สำหรับสุภาพสตรี ให้ใส่เดินเที่ยวชมเมืองทิมพูครึ่งวันเพื่อไปถ่ายรูปในตัวเมือง
-บริการม้า1จุด สำหรับขึ้นเขาตั๊กซัง
ราคาเริ่มต้น 50,555 บาท
โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ (B3)
เดินทาง ตุลาคม 59 - กุมภาพันธ์ 60
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/02134

ส่วนหนึ่งของรางวัลความภาคภูมิใจ
ทีมงานคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco World Tours
209/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
Contact us
Hotline : 081-806-8982, 081-806-8687
Fax      : 02-037-1937
Email   :
info@marcoworldtours.com
 
 © 2013 Marco World Tours.
 All rights reserved.